VBAC

Vaginal Birth After Cesarean

Har du tidligere fået kejsersnit, og vil du denne gang føde vaginalt, er tryghed af allerstørste betydning for et succesfuldt fødselsforløb.

Vi tilbyder dig og din partner et forløb med alle konsultationer, scanninger og kontakter i graviditeten i klinikken.

Når fødslen går i gang, tilbyder vi at følges med jer til det hospital, hvor I vælger at føde og skabe den tryghed og kontinuitet, vi ved er så vigtig for en god og sikker oplevelse.

Vi tilbyder altid at lave en god og realistisk fødeplan, sammen med lægerne og jordemødrene på hospitalet, så alle aftaler er på plads inden den store dag.

Pga. den lille, men alvorlige risiko for bristning i dit kejsersnitar, kan vi desværre ikke tilbyde, at du kan blive og føde på klinikken, men du er meget velkommen til at følges ”hjem” med din jordemoder og holde jeres baby honeymoon i vores dejlige barselsstuer.

VI FØLGER MED JER TIL DET HOSPITAL,
I SKAL FØDE PÅ

VI FØLGER MED JER TIL DET HOSPITAL,
I SKAL FØDE PÅ

Alle rettigheder forbeholdt Københavns Fødeklinik · Grafik af Julie Secher Kau · Webdesign af Camille Viktoria
Københavns Fødeklinik ApS · Stenosgade 9, 1616 København V · Tlf. 53538470 · CVR: 39906791