Hvem kan føde på klinik?

Hvis du ønsker at føde på Københavns Fødeklinik, skal du kontakte os for at få tid til en konsultation. Til denne konsultation bedes du medbringe din vandrejournal, hvis du allerede har fået lavet den.

Til den første konsultation snakker vi om din unikke situation og vejleder jer til om fødsel på klinikken er en god ide, eller du med dit helbred er bedre stillet med en hospitalsfødsel. Vi følger dig gerne i graviditeten og tager med på hospitalet, hvor vi samarbejder med personalet om den bedste oplevelse for jer! 

Selvom vi har aftalt klinikfødsel, kan der tilstøde komplikationer i graviditeten eller under fødslen der vil gøre det mere sikkert at være på hospitalet. Disse komplikationer kunne f.eks. være svangerskabsforgiftning, hvis barnet ikke vokser som det skal, eller at du føder for tidligt.

Sunde og raske gravide med forventet spontant forløbende, ukompliceret fødsel, kan visiteres til fødsel på klinikken. Et nyligt publiceret stort australsk forskningsstudie, viser at kvinder, der føder på klinik, fordobler deres chancer for en spontan, normal fødsel uden indgreb. 

I et amerikansk studie fra 2016 viste fødsel på fødeklinik at nedsætte risikoen for kejsersnit fra 26 % til 6 % for samme gruppe gravide. Bemærk at den generelle kejsersnitfrekvens er højere i USA. Der er endnu ingen danske studier, da der ikke har været tal fra fødeklinikker tilgængelige i de sidste 40 år. 

Vi følger med dig, hvis du skal overflyttes

Under fødslen kan der ligeledes opstå komplikationer, der gør at det er mere sikkert for dig og din baby at vi overflytter til hospitalet. Hvis f.eks dit fostervand er grønt, du får feber eller du ønsker en epiduralblokade som smertelindring, tager vi sammen på hospitalet. Vi sørger for transporten. Hvis de medicinske forhold tillader det, vil det være muligt at holde baby honeymoon i klinikkens regi efterfølgende.

Alle rettigheder forbeholdt Københavns Fødeklinik · Grafik af Julie Secher Kau · Webdesign af Camille Manou
Københavns Fødeklinik ApS · Stenosgade 9, 1616 København V · Tlf. 53538470 · CVR: 39906791